Entreprenören Louis De Geer och hans samtid, 1587–1652

280 kr

Louis De Geer (1587–1652) är en betydelsefull person i svensk historia. Han var nederländare och handelsman i stor skala – och kom att spela en viktig roll under Gustav II Adolfs tid och krig, men också efter kungens död i Tyskland.

Louis De Geer var leverantör till konungariket Sverige men också förmedlare och vidareexportör av svenskt järn och koppar. Han byggde delvis upp en svensk krigsflotta. Han anlade även en rad gruvor i Sverige och anläggningar för förädling av järn och koppar, liksom textilfabriker. Han är känd som den person som lät uppföra det ståtliga palatset på Götgatsbacken i Stockholm, som än idag står där som en praktbyggnad för Nederländska ambassaden.

Han blev svensk medborgare och medlem av Riddarhuset. I april 1627 stod Louis De Geer på Slottsbacken i huvudstaden som nybliven svensk med kungens brev i handen. ”Jag och landet”, skrev kungen, ”behöver sådana som Louis, som förstår sig på ekonomi”.

Detta är berättelsen om en ovanligt skicklig affärsman i vid bemärkelse. Läsaren får insyn i hur en dåtida ekonomi med europeisk prägel kunde te sig. Vilken roll familjen och släkten spelade, hur handeln med vapen gick till, vilka jättelika transaktioner som genomfördes mellan stater och enskilda, mäktiga entreprenörer etc. Boken är illustrerad.

Hans De Geer, professor i historia, död 2021, Stockholms universitet, skrev som sitt sista arbete denna biografi över släktens anfader i Sverige.

Rolf Thorstendahl, professor emeritus i historia vid Uppsala universitet, har skrivit bokens företal.

Inb. / ill. / ca 240 s. / ISBN 978 91 8906 590 1 / Utkom december 2023

Tillbaka till toppen