En lycklig tid

200 kr

Afrikaresanden och zoologen Johan Fredrik Victorin


Johan Fredrik Victorin spåddes en lysande framtid men dog ung. Dock hann han med att i andra berömda föregångares spår besöka södra och sydvästra Afrika. Han lämnade en dagbok efter sig. Kraftigt redigerad utgavs den med Victorins egna illustrationer några år efter hans död. Han var en god tecknare. Tiden är mitten av 1800-talet. Victorin reste i en tid när naturvetenskapen började stå högt i kurs igen. Han gjorde en lång resa till södra Afrika från Kvam i Östergötland. Peter Johansson har rent geografiskt rest i hans fotspår, uppsökt platserna i bergen och på savannen där Victorin samlade, jagade, iakttog och noterade. Det blir till en rörande skildring av en ung mans värld och drömmar.

Peter Johansson är museichef i Vänersborg och författare till ett flertal böcker om 1800-talsresenärer och upptäcktsresande. Museet i Vänersborg är berömt för unika Afrikasamlingar hemförda av resenärer som ofta hade rötter i trakten.

Tillbaka till toppen