En bön för moderniteten

240 kr
Kultur och politik i Abraham Baers värld

Huvudperson i denna historia är den judiske invandraren, musikern, kantorn Abraham Baer (18341894) som kom och stannade i Göteborg som kantor i stadens mosaiska församling. Han är författare till en bok som utkom 1877 i Göteborg, Baal t'fillah oder Der practische Vorbeter", en handbok i judisk liturgisk musik. Denna bok används fortfarande och trycks i nya upplagor. Hammarlund skriver om 1800-talets Göteborg, en liberal stad med gott om internationella förbindelser. Inte minst med kontinenten och särskilt med Tyskland och Berlin där en upplyst, framstegsvänlig och aktiv judisk minoritet spelade en stor roll. Därifrån kom Baer. Utifrån detta speglar Hammarlund judisk historia, dess plats i Göteborg. Vi möter olika företrädare i form av t.ex. S.A. Hedlund i Göteborg och Viktor Rydberg. Det artar sig till en storartad kulturhistorisk väv med många inslag. Här diskuteras också frisinnets gränser.

Anders Hammarlund är docent och fil.dr i historia. Han forskar i musikhistoria och musikvetenskap på Svenskt visarkiv. Han har givit ut en rad böcker om historia, kulturhistoria och musik.
Tillbaka till toppen