En anständig individualism

200 kr
Adam Smith flankerad av Francis Hutcheson och David Hume

Adam Smith (1723–1790) är tillsammans med vännen och kollegan David Hume och deras lärare Francis Hutcheson de främsta företrädarna för en rörelse som brukar kallas "den skotska upplysningen". Smith är författare till en av liberalismens kanoniska skrifter, An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776), i korthet Wealth of Nations. En minst lika viktig text var hans The theory of moral sentiments (1759). Grundtanken är att ekonomisk frihet ökar välståndet i ett land. Den tidigare boken kom redan under Smiths livstid ut i sex upplagor, den senare enbart i en upplaga. I den för Smith viktigaste boken övergav han efter hand den åsikt som han ständigt tillskrivs officiellt. Smith var också en moralist som ville tala så att folk förstod honom.

Stefan Björklund diskuterar vad moralfilosofen Smith stod för liksom hans båda kollegor, både i filosofisk och idéhistorisk mening. Smith bar på ett idéarv från antiken som tvingade honom att ställa frågan om inte egennytta måste balanseras mot det moraliskt goda, mot dygden. Och hos Björklund möter man en kontrasternas Smith, alltså inte bara egoismens apostel utan också hans sociala engagemang.

Stefan Björklund är statsvetare och professor emeritus i Uppsala och tidigare bland annat rektor för dåvarande högskolan i Örebro. Han är författare till en rad böcker, ofta med idépolitisk vinkel. Hans Politisk filosofi är ett standardverk som utkommit i många upplagor.
Tillbaka till toppen