En annan kärlek

330 kr
Forskning om homosexualitet och könsroller från antiken fram till idag

Som vi kan följa i historien har det i så gott som alla kulturer funnits personer vars erotiska och sexuella intresse främst varit riktat mot personer av samma kön. Som denna innehållsrika bok berättar återfinns många exempel på detta av kända personer alltsedan antiken: stora konstnärer, segerrika fältherrar, kungar och drottningar, lysande författare, många av Hollywoods mest berömda filmstjärnor. Men det har också tiderna igenom, tvärs genom befolkningsskikten, funnits hemliga subkulturer med egna igenkänningstecken, beteenden och språk. I vissa kulturer har denna dragning varit accepterad, i andra har den däremot mer eller mindre intensivt förföljts.


Under mellankrigstiden i Europa bildades organisationer av driftiga homosexuella som själva arbetade för en social acceptans, en ny öppenhet. Andra världskriget kom att medföra ett svårt bakslag för homosexuellas rättigheter och inte heller freden innebar någon förbättring. Först när nya organisationer för homosexuella växte fram, och de homosexuella återigen själva började kämpa för sin sak, började det långsamt vända. Det så kallade Stonewallupproret i New York 1969, då en grupp homosexuella och transpersoner började slå tillbaka mot poliser och deras korrumperade medlöpare, innebar en symbolisk vändning. Detta, och mycket mer, får vi ta del av i En annan kärlek.


Ursprunget till denna forskningsrapport var ett uppdrag som Socialstyrelsen fick av regeringen 1987, att följa forskning om homosexualitet och de homosexuellas situation. Eftersom Socialstyrelsen ansåg att deras egen expertis hade mycket begränsade kunskaper om aktuell forskning på området uppdrog man åt docent Göran Söderström att sammanställa en forskningsöversikt. Det är denna forskningssammanställning som ligger till grund för denna bok, breddad under åren med ny forskning.


Göran Söderström, bosatt i Stockholm och Vadstena, är författare, fil.dr och docent samt en av landets främsta Strindbergexperter, i synnerhet av författarens måleri. Han har tidigare bl.a. varit sekreterare i Skönhetsrådet i Stockholm och är en föregångare och debattör om homosexuellas rättigheter.

Tillbaka till toppen