En annan Foucault

180 kr
Maktens problematik

En annan Foucault vidareutvecklar Foucaults maktanalys. Hörnqvist utvecklar tre distinktioner som är viktiga och centrala för att förstå maktens problematik. Först skillnaden mellan makt som aktivitet och makt som relation, sedan skillnaden mellan programmatik och icke-programmatisk makt. Huvudsakligen bygger författaren sin framställning på texter från Foucaults radikala period på 1970-talet. Syftet är att gräva fram en annan Foucault, den som begravts under högen av diskursiva konstruktioner.

Magnus Hörnqvist är filosof, samhällsvetare och kriminolog i Stockholm. Han har tidigare skrivit en bok om Foucault.

Tillbaka till toppen