Duke Ellington

260 kr
Och jazz i Sverige

Duke Ellington (1899–1974) är en av jazzens odödliga karaktärer och uppfinnare. Han slog igenom på 1920-talet och kom snabbt att bli en av de mest betydande jazzmusikerna i världen, aktuell från början till slut. Inte minst till Sverige hade Ellington en långvarig relation alltifrån 1939 och fram till slutet av karriären. Boken fångar hela Ellingtons skiftande musikaliska bana, med särskilt fokus på Sverige och hans betydelse för svenskt musik- och jazzliv.

Duke Ellington blev invald i Musikaliska Akademien i Stockholm och samarbetade med många ledande svenska musiker och artister. Mest känt är förmodligen Ellingtons samarbete med Alice Babs som innefattade flera skivinspelningar och turnéer i Sverige och USA.

Genom recensioner och tidningsartiklar och genom att ta del av konserter, skiv- och teveinspelningar m.m. formar Edström här bilden av Ellingtons musik samtidigt som han placerar in den i den svenska jazzhistorien. Boken innehåller många tidstrogna illustrationer.

Olle Edström är musiker, författare och professor i musikvetenskap.
Tillbaka till toppen