Du kunde ha varit jag ...

200 kr
Berättelser och ögonblicksbilder från samtal med traumatiserade flyktingar

Många av de flyktingar som kommer till Sverige har utsatts för tortyr eller lider av trauman från väpnade konflikter eller svåra upplevelser under flykten hit. Röda Korset öppnade sitt första behandlingscenter för krigsskadade och torterade för mer än 30 år sedan. Vi har mött tiotusentals personer som flytt från konflikt, förtryck och förföljelse, och den kunskap som dessa möten gett oss är unik. Vi vet att traumabehandling, medmänskligt stöd och ett positivt bemötande är fundamentalt – rätt stöd kan ha avgörande betydelse för den enskilde och hans eller hennes familj. I vårt arbete ser vi ofta en bristande kunskap och förståelse för vad flyktingarna varit med om och hur deras trauman påverkar deras dagliga liv. Genom att ge ord åt några av de berättelser vi lyssnar till i vårt dagliga arbete kan fler ta del av dem, och vi ger en röst åt dem som annars inte kommer till tals.

Barbro O’Connor har i sitt arbete på Röda Korsets behandlingscenter i Malmö under många år mött krigsskadade och torterade. Hennes berättelser berör och låter oss se den enskilda människan bakom alla rapporter och nyhetsinslag om flyktingar. Vi tror att berättelserna kan bidra till att öka förståelsen för flyktingar och andra migranter i samhället – från vården, från skolan, från olika myndigheter och andra aktörer – och inte minst från dig som medmänniska.
Tillbaka till toppen