Drömmen om Estland

270 kr
Händelser, människor och platser att minnas


Estlands historia sammanfaller ofta med Sveriges historia genom århundradena. Men Estland är också ett prövat litet baltiskt land, utsatt för stormakters mer eller mindre lynniga beteende både Nazi-tysklands och Sovjetunionens imperialistiska strävanden. Ändå finns en lång och stark nationskänsla bland landets befolkning, liksom en egen kultur som vårdas.

Hans Lepp har starka bindningar till landet såväl på ett personligt plan som genom att han yrkesmässigt har arbetat där. Han skildrar insiktsfullt händelser och människor som bidragit till att forma landet som det ser ut idag. Lepp tar med läsaren på en bildande resa både i tiden och geografin. Han förmedlar stor kunskap på ett lättillgängligt och personligt sätt.

Här fanns de många godsen, ofta med tyskättade ägare, likaså fanns svensk adel på plats redan på 1600-talet med stora ägor och slottsliknande anläggningar. Republikens statsmän, stora musiker och andra personligheter möter läsaren. Här finns också många människor med klara minnen från den sovjetiska ockupationen som pågick fram till Murens fall och detta väldes upplösning.

Boken är illustrerad.

Hans Lepp har en estnisk far och svensk mor. Han var 1991 1994 svensk kulturattaché på Sveriges ambassad i Tallinn. Han är också estnisktalande. Han har varit förste intendent på Hallwylska museet och vid Kungl. Husgerådskammaren på Slottet. Har även tjänstgjort på Svenska Institutet. Han har tidigare utgivit Wilhelmina von Hallwyl, museiskapare vid sekelskiftet (tills.m. Monica Rennerfelt) (1981), Ellen Roosval, en studie kring greveparet von Hallwyls dotter målarinnan och skulptrisen Ellen de Maré-Roosval (1986), Stora vardagsrummet på Ulriksdals slott. Stockholmarnas bröllopsgåva till kronprinsparet 1923 (1988). Bosatt i Stockholm.
Tillbaka till toppen