Driva med diktaturer

200 kr

Här berättar författaren om boken i Nyhetsmorgon!

Ett gott skratt förlänger livet, säger ordspråket. Humor och drift med politiker har alltid haft en given plats världen över. Även i odemokratiska stater har humorn och skämten spelat en viktig roll, om än med stora risker för humoristerna och skämtarna. Diktatorer har sällan anlag för humor, i synnerhet inte om driften riktas mot dem själva.

I Driva med diktaturer uppmärksammar författaren främst Rysslands president Vladimir Putin, vars gärningar är svarta och omänskliga. Men han, och hans föregångare som Josef Stalin och Adolf Hitler, är också måltavlor för satiriker och politiskt klarsynta häcklare. För trots terror lever humorn vidare. Eller för att citera en aktiv kritiker: ”Till hur många kan man berätta ett politiskt skämt? Svar: Tre stycken. Den första är din kollega, den andra polisen som förhör dig, den tredje är din cellkamrat.”

"Innehållet i historierna kan ibland kännas igen som våra Bellmanhistorier och Norgehistorier, men placerade i en annan kontext. Även dessa är ju avsedda för att häckla makten eller grannar. Driva med diktaturer är ett litet men bra komplement till mer omfattande skildringar av människors motstånd mot förtryck och ger förståelse för vardagen." – BTJ

Gellert Hardi-Kovacs är författare och oberoende forskare, och har på svenska utgivit de två lov­prisade böckerna Skymning över Budapest (2013) och C-byrån, hemligast av alla (2022). Han har även publicerat Sovjetskämt i två upplagor.

Danskt band / ca 180 s. / ISBN 978 91 8982 613 7 / Utkommer februari 2024

Tillbaka till toppen