Diktatorns blick

230 kr
Robert Mugabe - från frihetshjälte till avsatt diktator

Hur kunde det gå så galet? Vad hände genom åren då Robert Mugabe, Zimbabwes mångårige härskare, förvandlades från hyllad befrielseledare till maktfullkomlig tyrann? Var finns rötterna till denna maktens berusning? Det är frågor som Stig Holmqvist söker svar på i Diktatorns blick.

Holmqvist har som författare och filmare under decennier rest och bott i åtskilliga afrikanska länder. Han besökte det vita Rhodesia redan 1972 när Mugabe satt fängslad som politisk fånge. Då var den pyjamas och paketet med böcker som förmedlades via Amnesty en ovärderlig kontakt med omvärlden. Från att ha varit en för sin läshunger mobbad liten pojke studerade Mugabe under de tio åren i fängelse och blev med tiden en välutbildad akademiker.

Efter att ha stått öga mot öga med Mugabe och mött hans blick, bestämde sig Holmqvist för att skriva en bok om honom. Sedan dess har han samlat material, rest runt och samtalat med människor som kunnat bidra till berättelsen. Då Mugabe vid 93 års ålder och efter 37 år vid makten tvingades att avgå efter en militärkupp, fick Holmqvist också möjlighet att intervjua Mugabes under alla år personlige själasörjare.

Författarens egna foton i kombination med unika historiska bilder förstärker den laddade berättelsen.

Stig Holmqvist är filmare och författare, känd för sina dokumentärfilmer från olika håll i världen, bl.a. tv-serien Sex av sex miljarder, långfilmen Din plats på jorden och Blommorna i lägrets skugga från världens största flyktingläger, Dadaab, i Kenya. Han har skildrat såväl Sten Bergmans som Sven Hedins upptäcktsresor på film och gjort den uppmärksammade långfilmsdokumentären Fredens pris om Dag Hammarskjöld. Som författare har han skrivit såväl facklitteratur som skönlitterära böcker. Tillsammans med sin hustru Aud Talle skrev han en serie böcker som under 45 år följer barabaigfolket i Tanzania. Holmqvists förra bok Barheidas barn är en berättelse till minne av sin nu avlidna hustru.

 

 
Tillbaka till toppen