Det sovande landet

240 kr
Sibirien i rysk historia, kultur och geografi

I samband med dussintals resor i de östra delarna av Europa samt Sibirien och i nära kontakt med ryska forskare har Margareta Attius Sohlman haft rikliga tillfällen att tränga in i och göra den ortodoxa idévärlden begriplig för oss.

Den föreliggande essäsamlingen Det sovande landet – Sibirien i rysk historia, kultur och geografi är ett utflöde av hennes forskning och erfarenheter från decenniers engagemang i frågor som rör möten och brytpunkter i östra Europa liksom språklig, etnisk och kulturell mångfald i de delar av det ryska väldet som även omfattar områdena bortom Ural.

År 1997 erhöll Attius Sohlman Kungl. Skytteanska Samfundets kulturpris för "framstående kulturell gärning", 2008 Gefle Dagblads kulturpris för Ikonernas värld.

Margareta Attius Sohlman är slavist och forskare med examen från Uppsala universitet. I sin mångsidiga forskning har hon koncentrerat sig på jämförelsen mellan ordet i västeuropeisk kontext och bilden (ikonen) i östeuropeisk kontext. År 2005 utkom översiktsverket Slaviska världar. Praktverket Ikonernas värld – Idéhistoria och dogmatik kom ut 2008 (båda på Carlsson Bokförlag).
Tillbaka till toppen