Det passionerade sändebudet

220 kr
Ett avgörande halvsekel för människans kamp mot infektionssjukdomar

”Epidemiska sjukdomar respekterar inga gränser, och farsoter sprids över hela världen. Det har i flera bemärkelser passat mitt kynne att arbeta gränsöverskridande. Det förvånade mig som ung medicinare och mikrobiolog att kollegor bröt upp från konferenser och föredrag när ämnet skiftade från bakterier till virus, till och med mellan olika arter av smittämnen. /…/ Man kan också tala om en gränsöverskridandets glädje när man lär känna människor från olika folkslag och kulturer, något som jag är tacksam att ha fått uppleva genom åren och under de många resorna.”

Så skriver Lars Olof Kallings i denna engagerade skildring av ett långt och innehållsrikt yrkesliv. Lars Olof Kallings är professor i medicinsk mikrobiologi och har i många år varit internationellt verksam i bland annat Vietnam, Afrika och Östeuropa genom Sida, WHO och FN. Han utsågs till särskilt sändebud för FN:s generalsekreterare i Östeuropa och Centralasien.

Med stort engagemang berättar Lars Olof Kallings här om de omvälvande medicinska framsteg som gjorts under de sextio år han varit verksam. Han har varit med om antibiotikans segertåg, sett smittkoppor utrotas och hur polio, mässling och andra vanliga barnsjukdomar har kontrollerats i stora delar av världen, likaså hur nya sjukdomar och infektioner i ny skepnad såsom HIV/AIDS, galna kosjukan, sars och ebolafeber fortsätter att överraska världen.

När HIV/AIDS-epidemin drog fram som mest ohämmat från mitten av 1980-talet fick Kallings ledande befattningar i Sverige och i världen i försöken att begränsa epidemins omfattning och konsekvenser. Han grundade International AIDS Society (IAS) där han också varit generalsekreterare.

I boken följer läsaren parallellt Kallings personliga resa och den radikala förbättringen av folkhälsan i Sverige och i världen. Kritiken av etablissemanget är bitvis svidande.
Tillbaka till toppen