Det olyckliga århundradet

230 kr
När öst och väst möttes

Östasiens moderna historia, från mitten av 1800-talet och framåt, har karaktäriserats av våldsamma mellanstatliga konflikter: Andra världskriget, eller Stillahavskriget som det kallats i denna del av världen (1931–1945), den japanska annekteringen av Korea 1910; det japansk-kinesiska kriget 1894–1895; det rysk-japanska kriget 1904–1905. Japans roll under denna tid var lätt att förfasa sig över, men hade en stor del av rötterna i de brittiska opiumkrigen mot Kina 1839–1842 och 1856–1860.

Vargö berättar insiktsfullt de 100 årens historia med dels Kina, Korea och Japan inblandade dels stormakter som Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Tyskland, senare också USA. Hundraårsperioden 1840–1940 kan beskrivas som Östasiens olyckliga århundrade. Aggressivitet och arrogans från de västerländska staterna var legio och det mesta som skedde var onödigt. Japans roll var stor och diskutabel och japanerna har mycket att stå till svars för.
Vargö gör en översikt och analyserar de olika aktörernas motiv och gärning med klar blick. Det är en historia som tidigare ej skrivits på svenska.

Lars Vargö är tidigare ambassadör i Japan och Sydkorea och är särskilt inriktad på kultur och politik i denna del av världen. Han är även professor på ett japanskt universitet. Vargö är också författare till ett flertal böcker om Japan, japansk historia och kultur och om japansk poesi m.m.
Tillbaka till toppen