Det moderna smakspelet

260 kr
Tid, smak och mode

Mot slutet av 1600-talet växte det fram ett nytt modernt sätt att förhålla sig till och tänka kring smak. Detta är utgångspunkten för Erling Bjurströms förståelse av det moderna smakspelet. Ett spel som till att börja med mötte starkt motstånd från dem som betraktade skönhetsidealen och reglerna för smaken som oföränderliga. Smaken framstod nu som alltmer föränderlig och obeständig. Ju mer vi närmar oss vår egen samtid, desto snabbare förändras smaken. Likaså tilltar tveksamheten om vilka regler som gäller för den, eller om det ens finns några sådana överhuvudtaget. Numera blandas god och dålig smak, liksom hög och låg kultur, med varandra på sätt som ger sken av att gränserna mellan dem är utplånade, men som snarare handlar om att urskilja dessa gränser på nya och mer komplexa sätt än tidigare.

»Det moderna smakspelet« ger nya perspektiv på smakens natur, samtidigt som den väver samman kultur- och samhällsvetenskapliga, filosofiska, estetiska och historiska synsätt på smak med varandra. Den lyfter också fram kopplingarna mellan tid och smak, och avslutas med en analys av en unik händelse i modets historia: när hattmodet gick i graven som mass- och konfektionsmode på 1960-talet.

Erling Bjurström, född 1949, är forskare, författare och professor emeritus vid Linköpings universitet, Tema Q. Huvuddelen av hans tidigare böcker handlar om kultur och medier. På Carlsson Bokförlag utkom han senast med Bildning och demokrati. Nya vägar i det svenska folkbildningslandskapet, som han var redaktör för tillsammans med Tobias Harding (2013).
Tillbaka till toppen