Det goda åldrandet

250 kr

– Vad du behöver veta om din kropp och hälsa

Det goda åldrandet är ingen läkarbok i vanlig mening, även om huvuddelen av skribenterna är ovanligt kvalificerade läkare och forskare. Istället kan innehållet närmast ses som en form av friskvårdsinformation om åldrandet och vad man kan göra för att hitta en livsform som bidrar till att man får ut så mycket positivt som möjligt av livet i dess olika faser.

Visst kan åldrandet innebära att vi råkar ut för sjukdomar, och därför är det en stor hjälp att boken är försedd med motiverade utropstecken i marginalen som uppmärksammar oss på varningssignaler. Ett drygt nittiotal illustrationer underlättar förståelsen av vad som händer – och vad man kan göra åt det.

Det positiva anslaget och tonen dominerar bokens texter, även om vi lever i en tid där ungdomlighet betraktas som en dygd. Men denna syn är under förändring och det goda åldrandet bidrar till detta med ett hälsotänkande som gäller för alla livets åldrar. I denna informativa och insiktsfulla volym förmedlar 24 erfarna medicinare/läkare och ett par professorer i sociologi respektive idéhistoria var och en sin syn på åldrandet med ut­ gångspunkt i det egna specialområdet. Författarna finns alla presenterade i slutet av boken.

Initiativtagare till och redaktör för boken är professor emeritus Dan Bagger-­Sjöbäck.
Tillbaka till toppen