Det där tyska

220 kr
Efterverkningar av en ond tid


Återupptäckten av en låda med gamla släktfoton blev början på en tidsresa för Ylva Herholz. Ja, ett pendlande mellan då och nu, mellan det tyska och det svenska. På vägen har författaren hittat fragment ur historien som inte bara hjälpt henne att lära känna vårt komplexa och till inte för så länge sedan avskydda grannland i söder, Tyskland. Hon härstammar själv till hälften därifrån, medan hennes mor var svensk med norrländska rötter.

Redan i tidigare böcker, tidningsartiklar och essäer har Herholz under ett par decennier skrivit om och nyanserat både vår svenska självbild och synen på ”tyskarna”. Den här nya boken, Det där tyska, fördjupar sig i olika spår efter den onda tiden i faderns barndomsland (1933-1945): inom filosofin, litteraturen, historieskrivningen och i minneskulturen.

En handfull av de gamla fotografierna ingår i boken.

Ylva Herholz är journalist och författare, bosatt i Stockholm. Hon medarbetar i bland annat Svenska Dagbladet, Axess och Sveriges Radio, främst med kulturartiklar/kulturinslag och essäer - som på olika sätt i grunden handlar om hur vi förhåller oss till våra medmänniskor och det som pågår i vår samtid. Hon har tidigare behandlat några av tillvarons stora frågor också i böckerna Tysklands bleka barn och I glömskans land.
Tillbaka till toppen