Det blågula stjärnbaneret

230 kr
Usa:s närvaro och inflytande i Sverige

USA är landet vi svenskar älskar att älska och hata. Så har det varit i över två sekler. "Vi svenskar har, av historiska och andra skäl, en mycket nära relation till USA, ett förhållande som i intensitet bara kan jämföras med det vi har till våra nordiska grannländer. Sedan länge bär vi på såväl positiva som negativa känslor och åsikter om det stora landet i väster", skriver bokens redaktör Erik Åsard i Det blågula stjärnbaneret.

Att USA har ett märkbart inflytande på det svenska samhället är lätt att konstatera. Vissa debattörer hävdar att det ständigt pågår en "amerikanisering", andra pekar på en "antiamerikanism" med stämningar som lätt flammar upp. Bokens kompetenta forskare/skribenter visar att vårt land på många sätt är amerikaniserat, men enbart i vissa avseenden. Och den amerikanisering som förekommer har en tydlig svensk prägel. Författarna påtalar samtidigt den ­ambivalenta svenska inställningen till jättelandet i väster genom åren. Fascination och avståndstagande lever sida vid sida.

Vi har fått åtskilligt västerifrån: en stor del av populärkulturen med film, musik och television; reklamens inverkan; journalistik och medier liksom modeller för företagande. Men kalla kriget, Vietnamkriget, Irakinvasionen och ­andra händelser där USA spelat en ledande roll har ofta väckt protester såväl på det officiella som på det folkliga planet. Attackerna den 11 september 2001 väckte å andra sidan djup sympati. Kluvenheten har varit särskilt tydlig inom försvars- och säkerhetspolitiken, där svenska regeringar länge hävdade en strikt alliansfri linje samtidigt som de nära samarbetade med USA och NATO.

Erik Åsard, redaktör för boken, författare, professor och statsvetare; Wilhelm Agrell, professor i säkerhetsfrågor och författare, Lund; Ulf Jonas Björk, professor i mediekunskap i USA; Dag Blanck, chef för Nord­amerikainstitutet, historiker, Uppsala.
Tillbaka till toppen