Den store läsaren

230 kr
Författaren, tänkaren, resenären Algot Ruhe 1867–1944

"Jag kan inte se en tryckt lapp utan att börja läsa den", bekände Algot Ruhe (1867–1944) en gång. Han läste alltid och överallt, hemma och på resor, böcker och tidningar, brev och programblad – och han uppmärksammade vad som skrevs i den miljö han råkat hamna i. Han jagade alltid kunskap, han förde gärna dialog både med vad han läste och med författare som han upptäckte. Han skrev massvis, artiklar och essäer.

Han var författare, resenär, tänkare. Han var och förblev vän med många av dåtidens kulturpersonligheter, inte minst Strindberg. Den store läsaren berättar och analyserar ett märkligt aktivt liv genom efterlämnade brev och dagböcker, artiklar och böcker. Allt börjar med en läraktig pojke i Lund. Ruhe var en positiv människa och han bedömde såväl människor som konst utifrån denna altruistiska utgångspunkt. Han brevväxlade med många av tidens betydande författare, där han ofta pläderade för "det modärna".

Margareta Dubois Ingelson är litteraturvetare, bosatt i Bryssel.
Tillbaka till toppen