Den skötsamme arbetaren

245 kr
Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930

Den skötsamme arbetaren är en modern idéhistorisk klassiker. Boken har "en självbiografisk bakgrund: Jag vill komma underfund med den miljö jag själv vuxit upp i. Men det är ingen självbiografi. Jag skriver om arbetare i Norrland och min egen miljö är Göteborg. Likheten är emellertid större än skillnaderna. Det växer inom den svenska arbetarklassen under 1900-talets första årtionden fram ett slags skötsamhetens kultur, med centra i fackföreningar, nykterhetsloger och bildningsorganisationer, en kultur som under trettio- och fyrtiotalen är väl etablerad även utanför dessa organisationer. Denna kultur utgjorde en dimension av vardagen, tog sig uttryck i beteenden, idéer, attityder, i sådant som vi med ett gemensamt begrepp kan kalla mentalitet." Så skriver Ambjörnsson inledningsvis. Han har också skrivit en ny efterskrift till denna fjärde upplaga av boken, som utkom första gången 1988. Anna Carlstedt, fil. dr, forskare och författare, verksam vid bl.a. Ersta Skönda högskola, har skrivit ett företal till denna utgåva.

Fjärde utökade upplagan.

Ronny Ambjörnsson är prof. em i idéhistoria och författare till en rad uppmärksammade böcker. Han betraktar Den skötsamme arbetaren som sin bästa bok hittills. Numera är han bosatt i Stockholm efter uppväxt i Göteborg och professorsår i Umeå.

"Den skötsamme arbetaren är en makalöst bra studie och det är en fröjd att den finns tillgänglig på bokmarknaden igen. En av anledningarna till att den är så rolig att läsa är att Ambjörnsson är en så lysande stilist.” - Flamman
"Boken har sedan [den utgavs första gången] ansetts vara en helgjuten idéhistorisk svensk klassiker. Nu finns denna bok, som sedan ett bra tag varit svår att få tag på, åter utgiven i en fjärde och reviderad upplaga på Carlsson Bokförlag. Tilltaget att åter ge ut boken är en mycket välkommen gest, både i den akademiska världen och bland en allmän läsekrets som är seriöst intresserad av ett stycke lärdomsmässigt viktig modern svensk idéhistoria.” - Tidningen Kulturen
"Framför allt präglas Ambjörnssons berättande av hans initierade kunskaper, sakliga redogörelser och kloka reflektioner, som ger djup och bredd mot all historisk statistik och fakta.” - BTJ
Tillbaka till toppen