"Den skönaste utsikt ..."

260 kr
Minnen från mitt vistande i Afrika II

Julius Lagerheim (1786-1868) tjänstgjorde som svensk-norsk generalkonsul i Alger, där han vistades mellan 1826 och 1829, just innan staden intogs av franska trupper och koloniseringen av landet började. Hans berättelse utgör ett fängslande vittnesmål om det kritiska diplomatiska läget, om landet och dess invånare, om konflikter och nöjen, fest och vardag, och mycket mer. Men först och främst gäller det en upplyst nordeuropés möte med en främmande och exotisk kultur.

Tre berättelser av Lagerheims hand har legat i nästan 200 år på ett bibliotek i Uppsala och blev nyligen upptäckt av rysk-franska skandinavisten Elena Balzamo. Den första av dem, Minnen från mitt vistande i Afrika. Marocko 1831-1832, kom ut 2018. I denna bok presenteras de två andra i tryck i hennes textetablering, försedda med ett omfattande efterord.

Elena Balzamo är litteraturhistoriker, översättare och kritiker, född i Moskva och bosatt i Frankrike. Hon är författare till bl.a. Den engagerade skeptikern: Hjalmar Söderberg och politiken (2001), "Skrifdon och papper, brefkort, frimärken". Fyra essäer om Strindberg (2012), August Strindberg: Ansikten och ödet (2012), En enkel till Paris (2014), Den osynlige ärkebiskopen. Essäer om Olaus Magnus (2015). Hon har till franska översatt böcker av både klassiska och moderna svenska författare: Almqvist, Strindberg, Hj. Söderberg, Hj. Bergman, F. Sjöberg, H. Engdahl, M. Florin m.fl. Hon disputerade på en avhandling om den svenska konstsagan och har givit ut flera folksagosamlingar på franska, tyska och svenska, bl.a. När Vår Herre målade fåglarna. Svenska ursprungssagor (2006). Svenska Akademiens översättarpris 2001. Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands, 2013. Kungl. Vitterhetsakademiens Ugo Lindgrens pris, 2017. År 2011 tilldelades hon Nordstjärneorden för sina insatser för den svenska kulturens främjande. År 2019 erhöll hon Strindbergspriset.
Tillbaka till toppen