Den nyfikna människan

260 kr

En kort berättelse om vetenskapens historia


Vetenskapens historia är mer eller mindre omöjlig att skildra i sin helhet och på ett hanterligt sätt. Ändå har historieprofessorn Christer Ericsson tagit sig an detta sisyfosuppdrag.

Han berättar här om både naturvetenskap och humaniora. Syftet är att översiktligt och begripligt beskriva utvecklingens huvuddrag. Omöjligtvis kan den borra ner på djupet i hela denna värld av forskning, tänkande och dokumenterande, men boken ger en översiktlig förståelse, en sorts syntes.

Urvalet i Ericssons framställning förblir förstås det stora problemet, men ambitionen är en översiktlig populärvetenskaplig introduktion till vetenskapens historia för en bredare publik.

Människan har alltid undrat och ställt frågor om vad man sett och upplevt runt omkring sig: Vad finns i rymden? Hur fungerar kroppen? Vad består världen av? Hur ska samhällen organiseras?

Svaren på frågorna har förändrats med tiden, men så har också vetenskapen. Vetenskap är en dynamisk verksamhet, som bygger på idéer och upptäckter som överförs från en generation till nästa. Ibland tar den språng. Vetenskap söker kunskap om världen och försöker systematisera vetandet. Dock är människans nyfikenhet, fantasi och intelligens grunden för allt.

Christer Ericsson är professor em. i historia vid Örebro universitet och har en rad böcker bakom sig.
___________

"[Framställningen är] väl förankrad i de senaste decenniernas vetenskapshistoriska forskning (något som även den digra referenslistan vittnar om). Prosan är dessutom effektiv, språket populärt hållet, och boken torde därför kunna tilltala en bredare publik."
Johan Kärnfelt, BTJ. Helthetsbetyg: 4
Tillbaka till toppen