Den hostande göken

240 kr
En poetisk resa i harmonins örike. Den Japanska lyriken

Lars Vargö har tillbringat en stor del av sitt yrkesliv i Japan, främst som diplomat. Han är en introduktör av japansk dikt till Sverige, inte minst haiku. I Den hostande göken skriver han med engagemang och stor sakkännedom om "landet där göken hostar blod", alltså om den japanska lyrikens historia. Han skriver om gudarnas och shamanens sånger, om hovfunktionärer och kinesiskt inflytande, om envisa kejsare och militär disciplin, om nationalism och ren dumhet, om den klassiska och den moderna poesin. Han ger många exempel och då i egen tolkning från japanskan. Boken är fullt modern och med sin tid. Storstadspoeten ägnas f.ö. ett av kapitlen.

Lars Vargö är idag Sveriges ambassadör i Japan, där han tidigare varit förste minister och aktiv under många år. Han har också varit ambassadör i Sydkorea. Vargö har skrivit böcker om haiku, om japansk historia och idéhistoria liksom översatt böcker från japanska.
Tillbaka till toppen