Den goda svensktiden?

235 kr
Historia och upplevelser i Baltikum

Den goda svensktiden
är ett talesätt i Estland och Lettland. Men var svensktiden 1561-1710 så god som det sägs? Under den svenska epoken fick Baltikum ett universitet i Dorpat (Tartu); en appellationsdomstol, en lettisk bibel­översättning och så vidare. Men livegenskapen bestod: svenska adelsherrar ägde stora jordegendomar, endast luthersk kristendom tolererades, häxbålen flammade och i princip var de 149 svenska åren en enda period av krig. På Baltisk jord har svenska härar slagits mot ryssar och polacker, men också mot litauer. Slaget vid Narva år 1700 är allmänt bekant.

Här berättas även om Anders Zorns, Albert Engströms och Axel Gallén-Kallelas seglats i de trakter där sedan sekler det bott en svensk befolkning. Vi får också följa skolmosters badresa till Pärnu året innan sovjetarmén gjorde sitt intåg. Gustafson tar oss också med till Bernt Notkes Dödsdansen och till de så kallade gammeltroende ryssarnas katedral i Riga. Genom hela boken speglas dåtid och nutid, även hur det var före och efter de baltiska staternas frigörelse.

Sture Gustafson har varit radioproducent på UR, men också sysslat med frågor som rör medicinsk etik. Som fackboksförfattare har han en lång rad titlar i skilda ämnen bakom sig. Han har bl.a. skrivit två resehandböcker samt en mer fördjupande bok om Tallinn, Riga och Vilnius.
Tillbaka till toppen