Den gåtfulle herr Klaus och bomberna över Oregon

0 kr
15 kapitel om andra världskriget

Det har skrivits mycket om andra världskriget, men ändå har många fängslande historier förblivit okända. Till exempel är det få som känner till general Stilwells aktiviteter i Burma, mordet på amiral Darlan, den blå divisionen, femtekolonnare i England och det som titeln om­nämner: bomberna över delstaten Oregon.

Med en personligt hållen ton och kritisk distans skildrar Jan Broberg krigets mindre uppmärksammade skeenden. Ofta rör det sig om märkliga historier - som den om vad stormuftin av Jerusalem hade med Hitler att göra eller varför den gåtfulle herr Klaus länge stod under säkerhetspolisens bevakning.

Jan Broberg (1932-2012) var kritiker, litteraturvetare och författare med en rad böcker bakom sig, senast Hemlig agent - spionage och sabotage genom tiderna. Han var också deckarkännare och introduktör av modern amerikansk prosa.
Tillbaka till toppen