Den franske Tigern

245 kr
En biografi över Georges Clemenceau

Georges Clemenceau (1841–1929) är ett av de stora politiska namnen i den franska politiken och historien, en liberal, närmast socialdemokratiskt inriktad politiker. Han var utbildad läkare, men nästan aldrig verksam som sådan. Däremot var han författare och skribent under hela livet. Vid 76 års ålder utsågs han till premiärminister under första världskriget. Han kallades Tigern, inte minst för att han orädd hade för vana att besöka de franska soldaterna i skyttegravarna.
Mats Krantz presenterar här den första svenska biografin över denne franske politiker som stod både Hjalmar Branting och liberalen Karl Staaff nära: Clemenceau förkroppsligar mer än någon annan den franska republikanismens och medborgaridealens traditioner och idéer: Tron på demokrati, religiös tolerans, nationellt oberoende och individens aktiva deltagande i samhällsarbetet.
Clemenceau engagerade sig tidigt i den kommunala politiken i Paris och var aktiv när det gällde de interna oroligheterna efter nederlaget mot Tyskland 1871. Han var då bara 30 år gammal. Han var likaså emot kolonialismen och ansåg att det inte fanns några överlägsna nationer aom skulle styra över andra. Han hade ett brett kulturintresse och var hela livet vän med konstnären Monet, han deltog i det litterära livet med Proust och Anatole France. Han var alltid en kraft i samhället, även om han aldrig blev president. Vid sidan av de Gaulle var han den främste politikern, särskilt i statens orostider.

Mats Krantz, bosatt i Bromma, är en mångbegåvad man och har studerat Clemenceaus liv, skrifter och journalistik under många år. Företal av Olle Svenning.
Tillbaka till toppen