Den byggda bilden av Världens rum och Ordningen

225 kr
Är grottan en arkitektonisk bild av grottmålarnas kosmos, där markens och stenens jordgudinna formar världsrummet? Vad föreställer i så fall sådana heliga platser som Stonehenge, Cheopspyramiden och Akropolis?

Var det inträdet av vår nuvarande varma klimatperiod som orsakade att den matrilinjära och cykliskt stabila ordningen kring jordgudinnan bortträngdes? Som födde nya konkurrerande gudar, patriarkala hierarkier och nya tempel?

Markens tid där existensens livsströmmar utgår ur jordens inre följs av Skyarnas tid. Här finns kyrkobyggnader som kröns av den gotiska katedralens arkitektoniska bild av världsrummet – Guds plan genomsyrar allt.

Och idag där världsrummet utgår ur vetenskaperna, var finns nu den byggda bilden av Världens rum och ordningen?

Framställningen är en förstudie i grunderna till arkitektonisk form- och rumsuppfattning. Den utgör samtidigt en fortsättning på författarens förra bok, Den byggda bilden av oss själva. Den boken behandlade de västerländska arkitekturstilarnas samband med respektive stadsutveckling och produktionsordning. I den här boken är några heliga rum i samma historiska område föremål för prövande tolkningar. "Kan det vara så här?" är frågan inför var och en av de utvalda besöksstationerna.

Stefan Alenius (f. 1944) är arkitekt, tekn. doktor och professor em. Han har arbetat hos Peter Cellsing, Svenska Riksbyggen och HSB Stockholm, arbetade också i anslutning till Svenska paviljongen vid världsutställningen i Sevilla. Alenius har delat sin tid mellan egen verksamhet, undervisning vid landets tre arkitekturskolor samt forskning m.m.
Tillbaka till toppen