Den blödande tjuren

150 kr


Krisens Spanien 40 år efter Franco


Vid inledningen av 2008 drabbades Spanien av en allvarlig ekonomisk kris. Den överhettade fastighetsmarknaden föll samman samtidigt som landet gick in i en djup konjunktursvacka. Arbetslösheten sköt i höjden. Tillväxten avstannade. Läget förvärrades sedan snabbt när banksektorn drogs med av Lehman Brothers-kraschen. Spanien drabbades av en allvarlig skuldkris som fick hela Europa att skaka. Den ekonomiska osäkerheten omfattade snart hela samhället. Gamla missförhållanden som funnits kvar sedan Francotiden kom upp till ytan. Från att enbart ha en svår ekonomisk kris gick Spanien in i en historisk, institutionell, politisk, territoriell och social kris.


Spanienkännaren Thomas Gustafsson har under de sju år krisen pågått följt och rapporterat om utvecklingen. I denna bok har hans mest angelägna analyser och krönikor samlats. Tillsammans ger de en unik skildring av hur det gamla Spanien faller samman för att ersättas av ett nytt Spanien, 40 år efter Franco. 
Tillbaka till toppen