Den barnsliga relativismen

220 kr
Intellektuell dygd eller lättja?

Den barnsliga relativismen beskriver filosofiska samtal med elever på grundskolans mellanstadium. Syftet med det hela var att författarna ville formulera en teoretisk ram för att utvärdera de filosofiska samtalen med barn och deras idéer om kritiskt tänkande. Av forskarnas samtal med barnen att döma förelåg ingen direkt sammanblandning mellan tolerans och relativism. De flesta omfattade en tolerans i vanlig bemärkelse ifråga om åsikts- och yttrandefrihet. Forskarna misstänker dock att den av tolerans präglade undervisningen indirekt kan ha stimulerat ett relativistiskt tänkande. Det finns ju påbud om aktiv tolerans inför andras värderingar och kultur inskrivet i läroplanen. Författarna kan se en paradox i detta och att den nya relativismen är förbunden med den sekularisering som på kort tid brett ut sig i västvärlden.

Ragnar Ohlsson och Kian Sigge är filosofer vid Stockholms universitet. Ohlsson har tidigare utgivit ett flertal böcker, bl.a. Filosofi med barn tillsammans med Bo Malmhester (1999).
Tillbaka till toppen