De som vågade

215 kr
Franska motståndsrörelsen under ockupationen 1940-1944

Under den allt brutalare tyska ockupationen av Frankrike under andra världskriget gjorde många fransmän motstånd. En av de främsta av dessa orädda och självuppoffrande hjältar var Jean Moulin, gripen, torterad till döds, men utan att yppa några namn eller hemligheter.

Han var inte den enda motståndshjälten under kriget. Det fanns fler ledare i den franska motståndsrörelsen, men också långt fler "vanliga människor som gjorde motstånd än vad många har klart för sig", skriver Britt Ståhlberg Norée. "Dessa vanliga fransmän och fransyskor har i allmänhet förringat sina insatser. Allt färre av dem lever fortfarande, men jag har haft privilegiet att träffa ett dussintal av dem, och de får komma till tals i boken. Andra har själva skrivit om sina upplevelser. Några av dem har jag också talat med. Deras bidrag i kampen mot ockupationsmakten var ofta så mycket större än de själva velat framhålla."

Vad var det som gjorde att just vissa människor aldrig tvekade att engagera sig i motståndsrörelsen, trots att de riskerade både sitt eget och sina familjers liv? "Det är om denna kämpande minoritet, de som vågade, som boken handlar om. Och om Paris. Paris som led under de svåra och kalla krigsåren. Men som till slut befriades", skriver författaren.

Britt Ståhlberg Norée är svensk journalist, sedan många år bosatt i Paris. Hon arbetade tidigare som korrespondent för Dagens Industri. I sitt omfattande arbete med De som vågade letade hon upp män och kvinnor som själva varit aktiva i den franska motståndsrörelsen. Därmed blir bokens berättelser konkreta och ett komplement till de mer konventionella skildringarna från andra världskriget.

Boken är illustrerad.
Tillbaka till toppen