De lydiga kreaturen i Bishop Hill

220 kr
En religiös fanatikers uppgång och fall

Falska profeter har ofta utgjort märkliga figurer som i svårare fall tagits om hand på mentalsjukhus. En av dessa profeter och maktmissbrukare var bonden Erik Jansson från Biskopskulla, en fanatiker med alltmer utvecklat storhetsvansinne och med frågetecken i sjukjournaler. Han var fartblind inom sin växande sekt med flera tusen troende. Han var självutnämnd profet och påstod sig vara sänd av Gud. Den så kallade erikjansismen blev en viktig mellansvensk proteströrelse, dämpad då Jansson under falskt namn smet iväg till Amerika, efterlyst och hotad med livstidsstraff. Långt över tusen troende följde honom i spåren. I denna skildring är "de lydiga kreaturen" ett återkommande uttryck.

Utvandringen var en massprotest mot Svenska kyrkans hårda regler och skedde under en knapp tioårsperiod på 1840- och 1850-talen. Efter mordet på Jansson gled det blomstrande Bishop Hill över till förlustföretag, vanstyrt av snikna och okunniga maktmänniskor. Det gick, tills de lydiga kreaturen gjorde revolt. Därefter följde olydnadens år.

Björn Fontander är författare och tv-producent. Han har gjort en rad uppmärksammade tv-filmer om andra världskriget. Bland hans utgivna böcker kan nämnas Flykten över Kölen 19401945 (1979), Carl Sandburg den evige luffaren (1995), Käraste Pontus brev från kronprins Gustav under unionskrisen (1999), Blixen och Blixen Bror Blixen, kvinnorna och förlusterna (2004), De onda åren Sverige 19401945 (2006), Görings Sverige en hatkärlek (2001 och 2007) och Carin Göring skriver hem (2009).
Tillbaka till toppen