De hundra skratten

210 kr
Japanska träsnitt som maktens bildspråk

De hundra skratten presenterar en serie anslående japanska träsnitt från Meiji-perioden (1868-1912) som numera ingår i Östasiatiska museets samlingar. Det är en bilddonation från Jan Myrdal och Gun Kessle. Träsnitten är gjorda av konstnären Kobayashi Kiyochika (1847-1915) och visar en japansk konstnärs "skildringar av kineser under det första sino-japanska kriget 1894-1895. Bilderna är exempel på det gobala fenomenet att bildmakare i krigets tjänst strävar efter att gestalta motståndarna ur ett rasistiskt perspektiv" skriver museiintendent Petra Holmberg i bokens inledning. Detta som ett sätt att mobilisera till våld och för att "förebygga att de egna utvecklar empati för den utpekade fienden". Denna samling träsnitt har en alldeles egen karaktär med starka färger och en mardrömslik bildvärld som kan föra tanken till barnböcker för vuxna. Träsnitten har en historisk roll i den japanska historien, de var bland annat bruksbilder som användes i vardagen.
Tillbaka till toppen