Churchill i talarstolen

240 kr
Ett retoriskt porträtt

Churchill i Talarstolen är en detaljrik och initierad skildring av de krafter som formade en av världshistoriens största talare. Läsaren får stifta bekantskap med de miljöer, människor och tankeströmningar som påverkade Churchills retoriska stil. Boken beskriver dessutom Churchills arbetsteknik när han förberedde sina tal. Den är samtidigt en skildring av en unik människas roll under några av världshistoriens mest dramatiska ögonblick. Så här beskriver författaren själv varför han skrev boken:

"Churchills personlighet, levnadsöde och retoriska förmåga har fascinerat mig under hela mitt vuxna liv. Vad kom hans retoriska kraft ifrån? Var hans förmåga till stor del medfödd? Vilka ideal, människor och personliga erfarenheter formade talaren Churchill? Från början hade jag tänkt att dessa frågor skulle bilda stommen i en artikel som en tidning hade beställt, men jag fann snart att ämnet krävde vidare ramar. Det blev således en bok. Jag hoppas att den skall göra Churchill rättvisa och bjuda alla som är intresserade av ämnet på stimulerande läsning."

Författaren Peter Adler är i grunden statsvetare, men har i drygt 30 år i egenskap av journalist, copywriter, talskrivare och retorisk coach haft tillämpad retorik som yrke. Han är eftersökt som föreläsare och har under ett antal år anlitats som gästföreläsare på Lunds Universitet. Intresset för Churchill som retoriskt fenomen har han fördjupat genom studier vid Oxford University och kontakt med de globala nätverk och akademiska institutioner som är inriktade på Churchills liv och verk. Han har också skrivit ett antal artiklar om retorik i landets största dagstidningar.
Tillbaka till toppen