Brunt arv

240 kr
Skuldfrågan efter Tysklands återförening 1990

Brunt arv är den fjärde volymen i Barbro Eberans storartade serie "Tysk-europeisk historia i nazismens skugga". I dessa böcker skildrar hon Hitlers karriär mot den historiska bakgrunden, diskuterar vilken funktion han fyller i vår kultur och belyser den roll "skuldfrågan" från nazitiden har spelat i Europa under efterkrigstiden.

I Brunt arv skildrar hon situationen i Tyskland efter Berlinmurens fall fram till idag. Hon belyser de problem som uppstod när tyskarna efter 40 år i skilda politiska system plötsligt skulle leva ihop under samma tak. Hon visar smekmånaden blev mycket kort och att många i båda öst och väst snart önskade att muren aldrig fallit.

Eberan skildrar också vilken roll det bruna arvet har spelat för olika generationer i Tyskland efter återföreningen och diskuterar vilken roll det spelar idag och i framtiden. Hon bifogar ett urval av sina i svensk press publicerade artiklar där dessa frågor behandlas. I ett personligt slutord berättar hon om sina egna erfarenheter som tidsvittne under de 25 år som gått sedan Berlinmurens fall. Hon skildrar sina upplevelser i sitt arbete som journalist i Tyskland och i Sverige och beskriver sin relation till olika generationer i de båda länderna.

Barbro Eberan är svenska men sedan 1959 gift med en tysk och bosatt i Hamburg. I sin avhandling, som kom ut på ett tyskt förlag 1983, analyserade hon debatten om "skuldfrågan" efter krigsslutet. Den fick internationell uppmärksamhet och sen dess har hon tagit upp olika aspekter av "skuldfrågan" i artiklar, radioprogram och föredrag i ett flertal länder, framför allt i Tyskland och Sverige. Hon har publicerat ett stort antal artiklar i svensk press, framför allt i DN, SvD och Sydsvenska Dagbladet.

I bokserien "Tysk-europeisk historia i nazismens skugga" har tidigare publicerats: Var Hitler en demon? (2011), Hur kunde det ske? (2013) och Förlorade generationer? (2014).
Tillbaka till toppen