Brinna och brännas

200 kr
Om mina engagemang

Ulla Waldenström har lätt för att engagera sig. I hennes ungdom gällde det kampen för socialismen, sedan kvinnofrågor som rätt till arbete och barntillsyn och när hon omskolade sig från beteendevetare till barnmorska kom kvinnokampen att gälla rätten att föda på egna villkor och utan onödiga medicinska ingrepp. När hon så småningom blev forskare blev det förutsättningslösa sanningssökandet den stora utmaningen, men fortfarande inom området reproduktion och barnafödande. Hon berättar mer utförligt om dessa engagemang i sin självbiografiska bok Brinna och brännas. Om mina engagemang.
När hon 2001 första gången drabbades av utbrändhet, eller utmattningssyndrom som den kliniska diagnosen lyder, funderade hon över varför det hände just henne och hur det hängde samman med hennes engagemang och drivkrafter. Hon arbetade deltid fyra år innan hon blev helt återställd. Men 2009, mitt i skrivandet av den här boken, fick hon ett återfall, denna gång med kraftigare symptom och desto större anledning att reflektera över orsaker och livsföring. Under lång tid blev det bara daganteckningar och reflexioner runt hennes tillstånd. Så tillkom det andra syftet, att förmedla hur utmattning kan upplevas.
Hennes självbiografiska text kan också läsas som reflexion av en tidsanda, under vilken hon som kvinna och fyrtiotalist fått uppleva livsmöjligheter som föregående kvinnogeneration knappt kunde drömma om, från utbildningsmöjligheter och karriärbyten till p-piller och Internetdejting.

Ulla Waldenström är professor i omvårdnad vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska
institutet. Hon är född 1947 i Hudiksvall. Efter att ha utbildat sig till biträdande psykolog i Lund arbetade hon under ett par år som psykolog inom skola och arbetsvård, men omskolade sig sedan till sjuksköterska och barnmorska. Ulla Waldenström disputerade 1987 vid institutionen för obstetrik och gynekologi vid medicinska fakulteten i Uppsala på en avhandling om tidig hemgång från BB efter normal förlossning. Hon innhar också Australiens första professur i barnmorskevetenskap.
Tillbaka till toppen