Bortom tro och vetande

185 kr
Tankar från en dialog

Med denna bok belyser de nio författarna förhållandet mellan vetenskap och religion och diskuterar hur detta ser ut i dag. Författarna har olika intressen och yrkesmässiga bakgrunder alltifrån fysik och biologi till filosofi och teologi men tillhör alla en samtalsgrupp som under flera år regelbundet samlats på Sigtunastiftelsen för gränsöverskridande dialog. De olika kapitlen avspeglar författarnas ibland mycket olika syn och infallsvinklar på frågeställningar i dialogen, vilket bidrar till att ge boken en större bredd än vad som är vanligt i dessa sammanhang.

Som redaktörer fungerar Hans Liljenström (f. 1956) och Alf Linderman (f. 1955). Linderman är docent i religionssociologi samt direktör för Sigtunastiftelsen. Han är också präst i Svenska kyrkan. Liljenström är biofysiker och professor vid Institutionen för energi och teknik, SLU, Uppsala. Tillsammans med Peter Århem är Liljenström huvudansvarig för Agora for Biosystems, ett forskningscentrum under Kungliga Vetenskapsakademin.
Tillbaka till toppen