Bönder och herrar på Gotland

270 kr
Om gårdar, människor och jordbruk i Follingbo pastorat

Mycket tidigt uppstod en stark bondeklass på Gotland. Det var bonden som bestämde, både på tinget och i sockenstämman. Att bondens ställning var så betydande hade sin grund i att han var självägande med friköpt gård, någon att räkna med och ofta anförtroddes viktiga uppdrag i samhället. På grund av sitt isolerade läge byggde gutarna de facto upp sitt eget styre, och redan under vendel- och vikingatid var Gotland en självständig bonderepublik. Men man var också handelsmän med internationella kontakter och resor. Detta lade grunden till en högtstående kultur, som många silver- och guldskatter vittnar om. Ön har dock haft många hårda tider med krig, dansk ockupation och danskt styre i 300 år. Ryssarna har också härjat ön vid upprepade tillfällen. I fokus i denna bok står bönderna, ibland i motsatsställning till staden Visby där ofta tyska handelsmän haft en stark ställning och där Hansaförbindelserna var påtagliga. I synnerhet studeras socknarna Follingbo och Akebäck genom seklerna. Hur levde folket på större gårdar och mindre enheter? Hur klarades försörjningen? När styrde kyrkan mer än annars och vilken roll spelade krigen alltifrån tidig tid fram till första och andra världskrigen?

Boken är illustrerad med mer än 180 bilder i färg och svartvitt.

Ulla Jeppsson, bosatt i Danderyd, är informationskonsult och har sina släktrötter på Gotland och i de socknar hon särskilt fördjupar sig i. Hon har tidigare utgivit den nu slutsålda boken Den franske hovurmakaren, tillsammans med Bo J. Ronnerstam.
Tillbaka till toppen