Bokbärare

240 kr
Biblioteket, bokhandeln och antikvariatet

Det här är en bok om de platser där böcker möter sina läsare och de människor som är verksamma där, deras arbete, deras drivkrafter, deras tillfredsställelser och otillfredsställelser.

Läsandets betydelse på individuell och samhällelig nivå uppmärksammas överallt samtidigt som många verksamheter lever under svåra ekonomiska förhållanden. Vad innebär nya villkor, ny teknik och nya kommunikationskanaler för biblioteken, bokhandeln och antikvariaten? Många engagerade aktörer tänker nytt, utvecklar, traditionen och arbetar fram nya förhållnings- och distributionssätt för att föra ut boken till läsaren.

Författarna har rest kors och tvärs i landet, besökt stora och små, idealister och realister, rutinerade och mindre erfarna personer och verksamheter i storstäder, mindre orter och på landsbygd, som alla står mitt uppe i den utmaning som ligger i att bära boken rätt.

Camilla Smedberg arbetar som projektledare vid Linköpings universitet och har ett företag som frilansskribent. Hon driver också bloggen "Stort och smått".

Peter Ullgren är författare, docent och lektor i historia vid Linköpings universitet. Han har skrivit flera vetenskapliga och populärhistoriska böcker, bland andra Hemligheternas brödraskap. Om de svenska frimurarnas historia (2010) och En Makalös Historia – Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall (2015).

Bengt Erik Eriksson är professor vid Linköpings universitet. Hans senaste böcker är Bokbyggare (2013), tillsammans med Johanna Dahlin och Gustav Källstrand och Kropp och Politik (2014) tillsammans med Eva Palmblad.
Tillbaka till toppen