Bland kobbar och skär

220 kr
Axel Sjöberg (1866–1950) var en mångbegåvad konstnär, en mästerlig akvarellist och tidig fotograf. Han skildrade livet och människans roll i Skärgården.

En av hans inspiratörer var August Strindberg och de två hade gemensamma intressen, vilket också öppnade den store författarens blick för Sjöbergs arbeten.

Olle Granath tecknar i sin koncentrerade text en helhetsbild av Axel Sjöbergs konstnärliga livsgärning. I denna ingår även hans omfattande Norrlandsskildringar med bland annat en stor målning i Kirunas stadshus. Öppenheten och nyfikenheten var något som utmärkte Sjöberg livet igenom. Hans generation hade tidigare revolterat mot en alltmer konservativa akademismen. Tiderna förändrades: "Han fick uppleva att hans måleri hyllades av konstnärer som Sven X-et Erixon, Rune Jansson och Roland Svensson", konstaterar Granath i denna välillustrerade volym med Axel Sjöbergs akvareller, målningar och fotografier.

Olle Granath har lång erfarenhet som chef för såväl Nationalmuseum som Moderna Museet, konstkritiker i bland annat Dagens Nyheter och författare till böcker inom sitt område. Granath är bosatt i Stockholm.

 

 
Tillbaka till toppen