Bilden av ingenjören

210 kr
Det har blivit närmast kliché att påpeka att vi idag på ett självklart sätt använder oss av alltmer sofistikerad teknik - allt ifrån bilar och trafiksystem till surfplattor och datasystem. Den moderna tekniken genomsyrar allt fler människors vardag på ett sätt som aldrig tidigare skett.

Samtidigt sjunker intresset för ingenjörsyrken, och teknikutbildningarna har svårt att fylla sina platser. Kanske beror detta delvis på ingenjörens ganska undanskymda tillvaro vi ser produkterna, men inte personen bakom. Ingenjörsyrket är det få som har någon vidare uppfattning om.

Det är svårt att bli något man inte kan se framför sig. Så vem är ingenjören? Den här boken förtydligar bilden av ingenjören och belyser yrkets fascinerande möjligheter. Skribenterna, som är forskare inom både humaniora, samhällsvetenskap och tekniska utbildningar, bidrar med en rad olika perspektiv, både inifrån och utanför yrket.
Tillbaka till toppen