Berättade gemenskaper

245 kr
Författaren Ulf Palmenfelt vet det mesta om traditionellt folkligt berättande – det som i vetenskapliga sammanhang brukar kallas folklore. Här undersöker han hur människor formulerar sina erfarenheter i berättad form.

Människor har alla sina unika livsöden, men vi har också alla gemensamma erfarenheter. Detta gäller även de intervjuade 132 pensionerade Visbybornas livsberättelser som utgör grunden för den här boken. Företeelser som arbetarrörelse, kristidskommitté, ransoneringskort, mörkläggning, egnahem, folkhem, folkpension, Hylands Hörna, tiotusenkro­norsfrågan och högertrafikomläggningen var välbekanta fenomen för de flesta av dem.

Författaren utgår från deras livshistorier för att visa hur det går till att berätta fram ett antal föreställda gemenskaper utifrån kollektiva erfarenheter. På samma gång hjälper dessa berättelser till att teckna en bild av livet i en svensk småstad som Visby un­der 1900-talet.

Ulf Palmenfelt är professor emeritus i etnologi vid Uppsala universitet – Campus Gotland, och har prisats bland annat för sitt arbete för att stärka folkloristikens ställning.
Tillbaka till toppen