Baronen

290 kr
Theodor Adelswärd – Entreprenör, samhällsbyggare, politiker

Theodor Adelswärd (1860–1929) var en fascinerande människa. En utpräglad entreprenör, företagare, disponent, baron, politiker. Hans mest utmärkande egenskap var initiativrikedom. Vid 23 års ålder fick Adelswärd ta över ansvaret för en av Sveriges största jordegendomar, Baroniet Adelswärd i Åtvidaberg. Han lyckades inte rädda de krisdrabbade koppargruvorna med tillhörande kopparverk, men kunde i stället bygga upp en lönsam snickeriindustri som bland annat omfattade landets första fabrikstillverkning av kontorsmöbler.

Med hjälp av framstående arkitekter och stadsplanerare förvandlade Adelswärd Åtvidaberg till en engelskinspirerad trädgårdsstad. Han stödde flera folkrörelser på orten, och var en av de första framträdande arbetsgivarföreträdarna i landet som kom på talefot med fackföreningarna.

Theodor Adelswärd var även en framstående socialliberal politiker, bland annat finansminister i Karl Staaffs regering 1911–1914. På 1920-talet blev han en ledande internationell fredspolitiker, däribland som ordförande i Interparlamentariska unionen.

Denna välskrivna, heltäckande biografi över Theodor Adelswärd bygger på material från det omfattande släktarkivet och innehåller många unika fotografier.

Anders Johnson är författare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia. Han tilldelades Näringslivshistoriska priset 2019 av Centrum för Näringslivshistoria.
Tillbaka till toppen