Barbarernas leende

175 kr
Manlig hjältekultur och våldsideologi i amerikansk populärkultur efter 11/9

Hösten 2001 proklamerade Förenta staternas president krig mot terrorismen. Det var ett krig som skulle komma att utspela sig på global nivå med en retorik som hämtad från Hollywood. Storyn handlade om goda och onda, hjältar och fiender, befriare och förtryckare, civiliserade och barbarer. Det var en story som såldes av såväl världens ledande statsmakter som Hollywoods filmfabriker.
Att både Hollywood och Washington stämde upp i gemensam sång kanske var en ren tillfällighet, kanske var det ett resultat av en välsmord propagandaapparat, kanske handlade det om självrefererande sanningar där Hollywood påverkades lika mycket av Washington som vice versa?
För att söka svar på frågan granskar Per-Erik Nilsson amerikansk populärkultur i 11/9 efterspel. Nilsson utgår från den under 2000-talets första decennium omåttligt populära teveserien 24 för att sedan röra sig mot andra teveserier, filmer och media. Med en intersektionell analys som fokuserar på konstruktioner av hjältar och fiender i relation till religiositet, sekularism, politik, våld och kön erbjuder Nilsson en engagerande och konstruktiv läsning av några av samtidens populärvetenskapliga klassiker.
Det är en bok som tar sig tid att stanna upp och återgå till en nära samtid som alltför raskt riskerar att glömmas bort.

Per Erik Nilsson är doktorand i religionshistoria vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.
Tillbaka till toppen