Bandybaronen i folkhemmet

230 kr
Familjen De Geer, bruket och folket

Det finns många orter i landet som haft en intensiv men kort industriell period, det tillhör numera Sveriges industrihistoria. Lesjöfors är ett exempel på detta, där det under åren 1920-1985 var ett mönstersamhälle, men snart upplevde sitt fall. "För bara fyrtio år sedan, mätte besökaren ett samhälle sjudande av liv och framåtanda. Idag möts man av övergivna hus och förfallna industriområden, som ger ett minst sagt slitet intryck. En gång var detta ett moderns välmående samhälle. Idag är det ett samhälle med stor utflyttning och hög medelålder. Vad hände? Lesjö bruks historia går dock längre tillbaka i tiden, till 1642. 1923 köpte baron Gerald De Geer bruket och förvandlade det till ett högmodernt företag. Så utvecklades det och expanderade fram till slutet av 1970-talet, då tillväxten upphörde och nedgången inleddes. Historikern berättar vad som hände och varför. Här spelar också idrotten, inte minst bandyn, en stor roll.

Christer Ericsson är professor i historia och har tidigare skrivit bland annat en bok om bruksorter och idrott. Han är specialist på just industrihistorik och har ett brett forskningsperspektiv där makt och sociala relationer spelar stor roll.
Tillbaka till toppen