Axel Larsson

300 kr
Möbelformgivare och inredningsarkitekt under fem decennier

Axel Larsson (1898–1975) var yrkesverksam under mer än 50 år och tillhörde en handfull grupp av möbel- och inredningsarkitekter som spelat en stor roll och påverkat utvecklingen inom sin yrkessfär. Larsson var en omodern person i den meningen att han inte strävade efter att själv synas. Han var under 30 år anställd vid Svenska Möbelfabrikerna i Bodafors, som sällan var intresserade av att marknadsföra den enskilde formgivaren utan snarare företaget. När Larsson samarbetade med byggnadsarkitekter var förhållandet detsamma. Likaså var hans filosofi att en möbels ändamålsenlighet var det väsentliga, inte en uppseendeväckande form. Även om han inte var någon renlärig funktionalist, så stod alltid funktionen i fokus för hans formgivning och inredning. Möbler ur hans första större möbelserie visades på Stockholmsutställningen 1930. Han skapade ett oräkneligt antal möbler och många betydande inredningar av offentliga lokaler. Bland hans större uppdrag kan nämnas Göteborgs Konserthus, Park Avenue Hotel i Göteborg och Folksamhuset vid Skanstull i Stockholm. Hans stapelbara stolar tillverkas fortfarande. Han finns representerad bland annat på Nationalmuseum och Röhsska Museet i Göteborg. Boken är ett stycke viktig svensk möbel-, design- och inredningshistoria. Rikt illustrerad.

Sigrid Eklund Nyström är fil.dr och har under många år varit avdelningschef för Samlingarna på Nordiska museet. Hon har skrivit och medverkat i en rad böcker om möbler. Hon är bosatt i Stockholm.
Tillbaka till toppen