Att röja plats för tystnaden

0 kr
"Det är små underliga böcker som Tage Aurell har skrivit. Han är vår sparsammaste författare. Varje ord tar han i handen och väger det på tungan och smakar på det innan han med tvekan beslutar sig för att sätta det på papperet", skriver kritikern Olle Holmberg 1943 i Dagens Nyheter om Aurells samlingsvolym Tre berättelser. Detta år innebar ett litterärt genombrott för författaren, fortsättningsvis skulle superlativerna vara det normala. Men han hade haft en tung väg dit och det var ingen självklarhet att han längre skulle få ut sina verk på 1930-talet.

Pär-Yngve Andersson är fil. dr och forskare/lärare vid Örebro universitet. Bosatt i Karlskoga.

Tage Aurell (1895-1976) författare, journalist, översättare, resenär. Levde bl a i Mangskog i Värmland.
Tillbaka till toppen