Att översätta är nödvändigt

190 kr
Vad är egentligen översättning och vad översätts? Hur skiljer sig översättning från tolkning? Hur blir man översättare? Hur översätter man bruksanvisningar? romaner? operalibretton? filmer? EU-texter?

Dessa är några av de frågor som presenteras och diskuteras i Att översätta är nödvändigt. Boken vänder sig till alla som ur olika perspektiv är intresserade av översättning: aktiva översättare, blivande översättare och, inte minst, den stora allmänhet som dagligen kommer i kontakt med resultatet av översättares arbete. Förutom översättning av olika slag av litterära texter får översättning av facktexter stort utrymme. Översättandets flertusenåriga historia skisseras och nyckelbegrepp inom översättningsforskningen redovisas på ett lättillgängligt sätt.

Att översätta är nödvändigt omfattar även praktiska aspekter på översättningsarbetet, t.ex. olika slags hjälpmedel, användbara webbadresser, litteraturtips och mycket annat. Boken illustrerar både att översättning verkligen är nödvändigt men också att översättarens arbete är mycket mer krävande än vad många känner till.

Mall Stålhammar är professor emerita i engelska vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har varit huvudsakligen inriktad på metaforer i allmänspråket och inom olika fackspråk inom både engelska och svenska. Hon har även forskat på fackspråk inom olika genrer, främst vetenskaplig retorik. Ett större projekt har rört engelskans inflytande på det svenska ordförrådet. Översättning av EU-dokument såväl som poesi finns bland hennes tidigare arbeten.
Tillbaka till toppen