Att lägga livet till rätta

190 kr
Att lägga livet till rätta har hunnit bli en modern fackboksklassiker inom sitt område. Här berättar Yvonne Hirdman historien om den svenska välfärdspolitiken utifrån ett nytt perspektiv. Tonvikten är lagd på det utopiska innehållet i alla dessa reformer som kom på 1930- och 1940-talen och som påtagligt berörde den svenska vardagen, det "lilla livet": att bo, att leva, att älska.
Denna bok utkom första gången 1989 som en del av den då mycket uppmärksammade Maktutredningen, som initierats av regeringen. Detta är den fjärde reviderade utgåvan, andra tryckningen.

Yvonne Hirdman är prof. em. i kvinnohistoria och författare till en rad uppmärksammade och prisbelönta böcker.
Tillbaka till toppen