Att fånga det flyktiga

0 kr
Göteborgs museums historia är inte en enda utan rymmer åtskilliga. Här illustreras samhällets föränderlighet och givetvis också problemet med att fånga de många flyktiga händelser som sammantaget gör invånarna till just göteborgare. Här är inte fråga om att fånga ett hus historia. Ambitionen är att även om historia skrivs så skall det syfta framåt. I detta ljus behandlas Historiska museet under tiden 1924-1984; museet som ett centrum i det stora samhällsbygget; hur omvärlden kom till Göteborgs etnografimuseum. Men också om utställandets historia i museet; de museipedagogiska ambitionerna; hur man skall bevara eller förvara alla föremål. Ett museum blir också ett museum över olika tiders ideal och uppfattningar om hur olika föremål skall insamlas och ställas ut. Boken är gränsöverskridande: här möts humaniora och naturvetenskap, Darwin och Linné är närvarande, men också historiker, arkitekter, stadsgrundare och vanliga medborgare.

Mats Sjölin är bokens redaktör och samordnare, samt både skribent och redigerare. Han är förste intendent på Göteborgs museum. De flesta av de övriga skribenterna är kollegor, specialiserade inom olika områden. Göteborgs kulturchef medverkar med ett bidrag liksom en utomstående idéhistoriker.
Tillbaka till toppen