Armenier

195 kr
Sex essäer om diaspora


Armenien är ett land som uppstod efter Sovjetunionens fall, men långt dessförinnan var det ett stort rike. 1915 skedde ett omfattande folkmord i Turkiet av armenier som var en stor minoritet i landet. Upp till 1,2 miljoner armenier mördades eller försvann, vilket ofta var samma sak. Många andra lever sedan dess i exil i en diaspora runt om i Europa och världen, inte minst i Aten, Paris och andra storstäder. Här skildras armeniernas historia och liv av en forskare och författare som under decennier studerat deras villkor på olika håll. Inte minst undersöker han armeniernas situation i dagens Istanbul. En aktuell och informativ bok med intervjuer och historia blandat, så ock om religionens roll.

Ulf Björklund är docent och socialantropolog vid Stockholms universitet. Han har under snart tre decennier studerat armeniernas villkor.
Tillbaka till toppen